Professioneel

Nadat Tineke de PABO in Gouda afrondde, vertrok zij naar Leiden. Daar voltooide ze met lof de studie Nederlandse taal– en letterkunde aan de universiteit Leiden.

In de loop der tijd heeft zij veel ervaring opgedaan in allerlei soorten van onderwijs, van lager, tot middelbaar onderwijs, van voortgezet tot volwassenenonderwijs. Het merendeel van haar onderwijs was gericht op het onderwerp taal, communicatie, helder schrijven.

Tot 2009 was zij als redacteur werkzaam bij uitgeverij De Banier in Utrecht. Coachen van auteurs en begeleiden van illustratoren, redigeren van teksten, organiseren van bijeenkomsten, aankopen van titels en contacten onderhouden met buitenlandse uitgeverijen, onderhandelen over aankopen van rechten van schilderijen voor omslagen waren haar dagelijkse bezigheden.

Daarnaast heeft Tineke diverse artikelen, columns en recensies gepubliceerd, een boek samengesteld, een kinderbijbel uit het Duits vertaald en verschillende boeken uit het Engels vertaald. Momenteel is zij een roman, gebaseerd op een waargebeurd verhaal, aan het schrijven. Door deze ruime ervaring is teksten in taalkundig opzicht perfectioneren
en waar nodig in te korten bijna een automatisme voor haar.